اسانس ها

اسانس چیست؟

اسانس ها (روغن های فرار) یکی از مهمترین مواد موثر گیاهان دارویی را تشکیل می دهند.این مواد در قسمت های مختلف بسیاری از گیاهان دارویی وجود دارند. اسانس ها به عنوان محصولات استخراجي از منابع گياهي يا ميوه جات با استفاده از روش تقطير با بخار يا آب به دست می آیند. اسانس ها به دليل ويژگي ضد ميکروبي، ضد اکسيداني، ضد التهابي و ضد سرطان مي توانند جايگزين مناسبي در زمينه هاي غذايي و دارويي باشند.